האם היה דופי בתחקיר תאונתו של גל בק שערכה איילה חסון?

28.01.2016

האם היה דופי בתחקיר תאונתו של גל בק שערכה איילה חסון? חסון באולפן תיק תקשורת מגנה על עמדותיה וטוענת שלא היה ניגוד עניינים בתחקירה. האם שי ניצן ניסה "לסגור חשבון" עם חסון? עו"ד אירית באומהורן מגיבה לכך באולפן.