פרטי התקשרות

hooמגדל אמות השקעות, רח' ויצמן 2 תל אביב, מיקוד 64239

phoטל: 03-6932020

phhhנייד: 050-6216008

faxפקס: 03-6932021

cc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.