תיקי סמים יחודיים וסמים קלים (עבירות סמים)

עורכת הדין באומהורן מתמחה בתיקי סמים יחודיים וסמים קלים ובהם מסוג קנבוס - Cannabis.

עורכת הדין באומהורן ייצגה בפרשה תקדימית שעסקה בייצור ומכירה של מיץ גת. במסגרת תיק זה, שהחל כפרשה רבת חשיבות, ייצגה עורכת הדין באומהורן את נאשם מספר 1 בתיק, בעלי החברה שייצרה את מיץ הגת ושיווקה אותו ברחבי הארץ. כתב האישום המקורי, אשר הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, ייחס לנאשם עבירות חמורות ובהן עבירה בגין יצור, הכנה והפקת סמים מסוכנים (לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים), וכן מסחר והספקת סמים מסוכנים (לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים) – עבירות שהעונש בצידן הוא עד 20 שנות מאסר בפועל.

התיק הסתיים, לאחר ניהול הליכים, בהסדר טיעון בעונש קל: חודש אחד של עבודות שירות וכן קנס. עורכת הדין באומהורן הראתה במסגרת הליך זה כי בפועל העבירות שבוצעו היו מינוריות, לכל היותר.
(ת"פ 58463-06-13, בבית המשפט המחוזי בירושלים).

 

עורכת הדין באומהורן ייצגה בתיק בו הוגש כתב אישום, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בגין ייבוא סם מסוכן מסוג GBL באמצעות הזמנתו מחו"ל דרך האינטרנט. מדובר בסם מסוכן אשר החזקתו אסורה על-פי פקודת הסמים המסוכנים.

למרות שהעונש שבצד העבירה של ייבוא סם מסוכן הינו עד 20 שנות מאסר, הסתיים התיק בעונש של עבודות שירות.