ייצוג בפני גופים משמעתיים (דין משמעתי)

בעלי מקצועות רבים, כדוגמת רופאים, עורכי דין, אנשי כוחות הביטחון או אקדמיה, כפופים לדיני משמעת, במסגרת הגוף או המוסד עליו הם נמנים, ועל פי חוק או תקנות.

עורכת הדין אירית באומהורן מייצגת בהליכים משמעתיים ובבתי דין משמעתיים וזאת כהליך עצמאי, או כהליך נלווה להליך פלילי המתקיים לעיתים במקביל להליך המשמעתי.

בעבר, עוד בהיותה בכירה בפרקליטות, כיהנה עורכת הדין באומהורן כיושבת ראש הרכב שופטים בבית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין בירושלים.

כסניגורית, עורכת הדין באומהורן ייצגה עורכי דין בגין תלונות שהוגשו נגדם לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. עורכת הדין באומהורן ייצגה בתיקים אלו נאשמים, אשר ועדת האתיקה הגישה כנגדם קובלנה משמעתית שייחסה להם עבירות בתחום האתיקה המקצועית בשל עבירות לפי כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 ועל פי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

כן ייצגה עורכת הדין באומהורן שוטרים וקצינים ממשטרת ישראל בהליך לפי סעיף 10(2) לפקודת המשטרה במטה הארצי בפני ראש אגף משאבי אנוש וכן בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של המשטרה בענייני השעיה, שחרור או פיטורין מהשירות.

עורכת הדין אירית באומהורן ייצגה לאחרונה את פרופ' מריו שניידר מהאוניברסיטה העברית בירושלים במסגרת תלונתה של סטודנטית על הטרדה מינית. התלונה הסתיימה לבסוף במסגרת הסכם ללא שנוהל הליך משמעתי או פלילי כנגד פרופ' שניידר. ההסכם בין פרופ' שניידר למתלוננת כלל פיצוי למתלוננת והגבלות שונות על השתתפות בפעילות אקדמית.

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2623432