מהנדס שהואשם בשל תאונת עבודה בה נפל פועל באתר בנייה מפיגום גבוה (עבירות רשלנות)

עורכת הדין אירית באומהורן מתמחה בעבירות רשלנות במשפט הפלילי ומתמקדת בעיקר בתאונות עבודה.

באחד המקרים, עורכת הדין באומהורן ייצגה מהנדס אשר שימש מנהל אתר הבנייה באתר בנייה בירושלים (מטעם קבלן משנה). המהנדס הואשם בכתב האישום בשל תאונת עבודה בה נפל פועל באתר בנייה מפיגום גבוה ונפצע בזמן שלא חגר חגורת בטיחות וללא שהיה גידור כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988. בכתב האישום הפרקליטות ייחסה לנאשם עבירות של חבלה ברשלנות לפי סעיף 341 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואי מסירת מידע לעובד בדבר סיכונים במקום העבודה.

עורכת הדין באומהורן הביאה לכך שלאחר שמיעת ראיות, ובכלל זאת לאחר חקירה נגדית שנערכה למפקחת מטעם משרד התמ"ת והעלאת טענות של הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית, בית המשפט השלום בירושלים זיכה כליל את הנאשם מכל שיוחס לו בכתב האישום. 

 

בתיק אחר, עורכת הדין באומהורן ייצגה מנהל עבודה באירוע בו עובד נפל מפיגום ונפצע. בתיק נשמעו ראיות ובסיומם נקבע כי אין מדובר בעבירה לפי חוק העונשין אלא בעבירה על תקנת בטיחות בלבד, ובסופם של הליכים התיק הסתיים באי הרשעתו של הנאשם.