עבירות תכנון ובניה (עבירות תכנון ובניה)

עורכת הדין באומהורן מייצגת בתיקי תכנון ובניה בהם מוגשים כתבי אישום בעבירות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

העבירות הנפוצות בהן מטפלת עורכת הדין באומהורן הן בניה ללא היתר ; שימוש חורג במקרקעין ללא היתר ; אי קיום צו בית משפט;