שוחד, מרמה והפרת אמונים (עבירות צווארון לבן)

התיק המרכזי ביותר בתחום זה בו ייצגה עורכת הדין באומהורן בשנים 2015-2010, הינו הפרשה הידועה בשם "פרשת הולילנד" – פרשה מורכבת שעניינה ביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון על ידי בעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי (וגורמים נוספים) במסגרת בניית פרויקט הולילנד בירושלים. מדובר בפרשה מורכבת ביותר הדורשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת בעבירות צווארון לבן.

עורכת הדין באומהורן יצגה בפרשה זו את מר אליעזר שמחיוף, אשר כיהן בזמנים הרלבנטיים בתפקיד סגן ראש עיריית ירושלים.
בערכאה הראשונה, בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב הביאה עורכת הדין באומהורן לזיכויו של מר שמחיוף מחלק משמעותי מכתב האישום שהוגש נגדו ודינו נגזר לשלוש שנות מאסר וחצי.
עורכת הדין באומהורן הגישה ערעור על פסק הדין בפני בית המשפט העליון.

בית המשפט העליון, בהרכב של חמישה שופטים, קיבל פה אחד את מרבית טענותיה של עורכת הדין באומהורן ביחס לתשתית העובדתית הנכונה בתיק, לפיה מר שמחיוף זכאי מביצוע חלק הארי מהעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

בהתאם לכך בית המשפט העליון קיבל פה אחד אף את מרבית טענותיה של עורכת הדין באומהורן לעניין חומרת העונש שנגזר על מר שמחיוף בבית המשפט המחוזי.
בסיכומם של דברים, עונשו של מר שמחיוף הוקל באופן משמעותי, והופחתו ממנו שנתיים מאסר בפועל. במקביל אף הוקלו באופן ניכר עונשי הקנס והחילוט שהושתו עליו בבית המשפט המחוזי.

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-357017-00.html?t=105703